Tin tức
Liên kết
Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi thu thập:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Hoahuongduongshop.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng.

 

Đây là các thông tin mà Hoahuongduongshop.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Hoahuongduongshop.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website
Hoahuongduongshop.com, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste
Hoahuongduongshop.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin thành viên cung cấp để liên lạc và xác nhận đơn hàng, liên hệ giao hàng tới quý khách hàng.


Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại
Hoahuongduongshop.com.    

 

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Hoahuongduongshop.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Thời gian lưu trữ thông tin:


Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của
Hoahuongduongshop.com.

 

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:


Cửa hàng của
Hoahuongduongshop.com

 

Địa chỉ: 100A Trần Quốc Toản, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh.


Website:
Hoahuongduongshop.com 

 

Tel/Viber/Zalo/Imessage: 0909797891